O czym pamiętać?

Bez resztek 
Przed wyrzuceniem opakowań szklanych, dokładnie opróżnij je z zawartości np. z pozostałości po napojach lub jedzeniu.

Bez nakrętek i pokrywek 
Zawsze pamiętaj, by od szklanych opakowań oddzielić nakrętki. Kapsle i zakrętki plastikowe wrzuć do żółtego pojemnika na plastik.
 
Bez ubytków 
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.