Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew - nasze akcje

Spotkanie z mieszkańcami

7 grudnia 2012 r. o godzinie 17.00 w gminie Pszczółki odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gmin należących do Projektu RSGOT. Podczas wydarzenia poruszane będą kwestie związane z Projektem, Programem Edukacji Ekologicznej EKO24, a także nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wróć