Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew – jest pozwolenie na użytkowanie!

Realizacja Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” pomału dobiega końca. Zamknięte zostało stare składowisko przy ul. Rokickiej. Wydano również pozwolenia na użytkowanie Stacji Przeładunkowej w Stegnie oraz Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie.


Jedno z głównych zadań wynikających z realizacji dofinansowanego w ponad 77% przez Europejski Fundusz Spójności Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” to budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie. Realizacja tej ważnej inwestycji dobiega końca.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie w dniu 22 stycznia 2014 roku udzielił pozwolenia na użytkowanie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tczew.

W skład obiektu, który zajmuje powierzchnie ok. 30 ha, wchodzą m. in.:
•    portiernia - wagownia
•    waga wjazdowa z bramą dozymetryczną i systemem regulacji ruchu
•    waga wyjazdowa z systemem regulacji ruchu
•    kontenerowy budynek ochrony
•    segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych
•    myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych, myjnia płytowa kontenerów i sprzętu transportowego
•    budynek administracyjny
•    magazyn (boksy) odpadów wydzielonych w sortowni
•    magazyn (boksy) placu kompostownia odpadów
•    magazyn (boksy) segmentu magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
•    magazyn odpadów niebezpiecznych
•    wiata na odpady niebezpieczne
•    budynek, garażowo - warsztatowy
•    stacja paliw ze zbiornikiem oleju napędowego
•    wiata na rowery i skutery
•    stacja transformatorowa z rozdzielnią główną NN
•    podziemna pompownia ze zbiornikiem wód opadowych, wewnętrznych sieci i instalacji drogowych, elektrycznych i sanitarnych
•    hala demontażu odpadów wielkogabarytowych
•    warsztat z zapleczem socjalnym
•    hala sortowni odpadów
•    hala intensywnej stabilizacji/kompostowania
•    biofiltr instalacji intensywnej stabilizacji/kompostowania

W chwili obecnej trwają odbiory przed ostatecznym przekazaniem zakładu Spółce ZUOS Tczew. 

 

Wróć