Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew – aktualne wydarzenia

Realizacja Projektu RSGOT trwa. Nowy Zakład jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie,
co sprawia, że odwiedzają go pracujący w innych zakładach specjaliści z Polski i z zagranicy. Prezentujemy zestawienie najważniejszych związanych z Projektem wydarzeń.


Rekultywacja istniejącego składowiska odpadów w Ropuchach gm. Pelplin
Do chwili obecnej zostały wykonane prace polegające na uformowaniu wierzchowiny składowiska, wykonaniu studni z drenażem odgazowującym i warstwy wyrównawczej oraz uszczelnieniu czaszy składowiska. Roboty planowane w dalszej kolejności to uszczelnienie skarp składowiska, wykonanie warstwy glebotwórczej i nasadzenie zieleni. Termin zakończenia rekultywacji składowiska w Ropuchach przypada na koniec kwietnia bieżącego roku.

Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej w Tczewie
Wykonawca jest na etapie kształtowania skarp i wierzchowiny składowiska odpadów. Roboty planowane na najbliższy okres to ułożenie okryw rekultywacyjnych i odwodnienie zrekultywowanego składowiska.

Przetargi
21 lutego 2014 r. ogłoszony został przetarg na Dostawę dodatkowego sprzętu ruchomego
w ramach Projektu "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew". Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzetu tj.: ładowarki kołowej czołowej, ładowarki kołowej teleskopowej, samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, wózków widłowych oraz kruszarki do odpadów budowlanych. Termin składania oferta mija 14 kwietnia o godz. 10:00.

Dnia 17 stycznia 2014 r. został ogłoszony przetarg na Dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia dla linii technologicznej sortowni w ramach Projektu "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew". W skład wyposażenia wchodzi rozrywarka worków oraz separator optyczny dla opakowań wielomateriałowych. Rozstrzygnięcie przetargu odbyło się 27 marca 2014 r. Wykonawcą została firma SUTCO-POLSKA Sp. z o.o.

Zdjęcia nowego Zakładu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć