Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew - nasze akcje

Prezentacja koncepcji Programu Edukacji Ekologicznej

8 listopada 2011 r. w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyła się prezentacja Koncepcji Programu Edukacji Ekologicznej "EKO24" dla Projektu "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew". 

Wydarzenie miało charakter spotkania roboczego, niemniej swoją obecnością zaszczyciło je wielu gości. Zaproszeni zostali koordynatorzy do spraw gospodarki odpadami z gmin biorących udział w Projekcie, a także władze Miasta Tczewa.

Anna Serewa, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiła główne informacje dotyczące realizowanej inwestycji. Agencja Yellow Group opowiedziała zaproszonym gościom o głównych założeniach Programu Edukacji Ekologicznej. Przedstawione zostało logo, projekty materiałów edukacyjnych oraz główne hasła.

Więcej informacji znajdą Państwo w dziale poświęconym aktualnym wydarzeniom związanym z realizacją Projektu.

Wróć