Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew - nasze akcje

Pierwsze ze spotkań z mieszkańcami w ramach Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” za nami

Dzięki realizacji Projektu RSGOT w 23 gminach województwa pomorskiego powstanie kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest należyte informowanie mieszkańców
o zaawansowaniu prac związanych Projektem, a także o związanych z jego wdrażaniem zmianach. Dlatego na początku grudnia odbyło się pierwsze z serii spotkań informujących, na które zaproszeni zostali mieszkańcy gmin.

W ramach wchodzącego w skład Projektu Kontraktu nr VI – „Edukacja ekologiczna oraz działania informująco-promujące dla Projektu RSGOT” zorganizowanych będzie 5 spotkań z mieszkańcami 23 gmin wchodzących w skład „Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew”. Celem spotkań jest przybliżenie informacji związanych z Projektem, jak również szczegółów dotyczących Programu Edukacji Ekologicznej EKO24, a także ogólnych zagadnień związanych z prawidłową gospodarką odpadami, które mogą być interesujące i przydatne dla mieszkańców.

Pierwsze z wydarzeń informujących na szczeblu lokalnym odbyło się 7 grudnia 2012 r. o godzinie 17.00 w Publicznym Gimnazjum w gminie Pszczółki i trwało ponad 2 godziny. Frekwencja dopisała – pojawiło się około 100 mieszkańców zainteresowanych poznaniem szczegółów związanych z realizacją Projektu. Na ich pytania i wątpliwości odpowiedzi udzielali:
p. Agnieszka Spodzieja – ekspert ds. gospodarki odpadami Kontraktu nr VI („Edukacja ekologiczna oraz działania informująco-promujące dla Projektu RSGOT), p. Beata Komorek – Kierownik Zadania Wykonawcy Kontraktu nr VI oraz p. Anna Serewa – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt RSGOT. W spotkaniu wzięli udział również: p. Hanna Brejwo – Wójt gminy Pszczółki oraz urzędnicy gminni.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał broszurę dotyczącą nowo budowanego Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Tczewie, a także folder poświęcony prawidłowej gospodarce odpadami (w szczególności segregacji „u źródła”) – jeden
z materiałów edukacyjnych stworzonych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej EKO24. Spotkanie miało charakter niezwykle dynamiczny. Uczestnicy zadawali wiele pytań związanych zarówno z zasadami segregacji odpadów, jak też z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w szczególności zasad naliczania opłat).

Kolejne ze spotkań odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca 2013 r. Informacje dotyczące wszelkich szczegółów związanych z organizacją wydarzenia będą na bieżąco umieszczane w serwisie www.eko24.eu, jak również przesyłane bezpośrednio do zainteresowanych drogą mailową.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć