Kolejne rekultywacje i ścieżka edukacyjna – postępy w realizacji Projektu RSGOT

Realizacja Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” postępuje. Prowadzone są intensywne prace rekultywacyjne. Na terenie Zakładu powstała również ścieżka edukacyjna.

30 kwietnia 2014 r. zakończono prace rekultywacyjne na składowisku w Ropuchach (gmina Pelplin). Dzięki przeprowadzonym działaniom udało się przywrócić środowisku aż 2,5 ha terenów zielonych.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie trwają prace związane z rekultywacją istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej w Tczewie. Wykonawca jest na etapie kształtowania skarp i wierzchowiny oraz układania warstwy wyrównawczej. W najbliższym czasie planowane jest ułożenie sztucznej bariery geologicznej. Roboty idą bardzo sprawnie wyprzedzając swoim tempem zaplanowany harmonogram.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Zakładu w Tczewie powstała ścieżka edukacyjna, która za pomocą tablic tematycznych przybliża wszystkim zwiedzającym najważniejsze zagadnienia związane z działalnością Zakładu i gospodarowaniem odpadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć