„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – kolejne kroki w realizacji Projektu

Realizacja Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” pomału dobiega końca. Zamknięte zostało stare składowisko przy ul. Rokickiej. Wydano również pozwolenia na użytkowanie Stacji Przeładunkowej w Stegnie oraz Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie.

Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej w Tczewie
24 grudnia 2013 roku Urząd Marszałkowski wydał zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Rokickiej w Tczewie. 9 stycznia 2014 roku teren został przekazany pod rekultywację Wykonawcy Kontraktu nr IIA –firmie EXALO Drilling S.A. Obecnie Kontrakt jest na etapie organizacji zaplecza budowy.

Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie

31 grudnia 2013 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie wydał pozwolenie na użytkowanie Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie. W jego skład wchodzą:
•    budynek wiaty garażowej,
•    budynek zaplecza socjalnego,
•    waga najazdowa,
•    place skladowe,
•    zbiornik ścieków i wody p. poż.Stacja Przeładunkowa w Stegnie
2 stycznia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim udzielił pozwolenia na użytkowanie Stacji Przeładunkowej w Stegnie. W skład Stacji wchodzą:
•    budynek przeładowni
•    wiata na odpady wielkogabarytowe
•    budynek portierni – wagowni
•    waga najazdowa
•    budynek zaplecza socjalnego
•    magazyny (boksy) na surowce i odpady
•    kontenerowy magazyn odpadów niebezpiecznych

 Wróć