Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew - nasze akcje

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Projektu RSGOT zakończone

Jednym z istotnych elementów Kontraktu „Edukacja ekologiczna oraz działania informująco-promujące w ramach Projektu RSGOT” było przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z gmin objętych Projektem. Szkolenia zorganizowane zostały w ostatnim kwartale 2012 r. i objęły prawie 300 nauczycieli.


Projekt RSGOT obejmuje aż 23 gminy w 5 powiatach województwa pomorskiego. Dlatego organizacja szkoleń dla nauczycieli była ważnym i zakrojonym na szeroką skalę przedsięwzięciem. Ostatecznie w październiku, listopadzie i grudniu 2012 roku udało się przeszkolić ok. 300 nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, które zgłosiły chęć współpracy (zawiadomienia o wydarzeniu były rozsyłane do wszystkich szkół, jednak niektóre z nich odmówiły udziału w szkoleniach).


Szkolenia objęły część teoretyczną, a także wyjazd techniczny do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. Seminaria teoretyczne dotyczyły w szczególności ogólnych zasad gospodarki odpadami, strumienia odpadów, selektywnej zbiórki, odpadów problematycznych, Programu Edukacji Ekologicznej dla Projektu RSGOT, a także metod wdrażania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach otrzymały materiały szkoleniowe w wersji papierowej. W szkołach pozostawiono także wszystkie materiały edukacyjne przygotowane w ramach programu EKO24 (folder, broszury, ulotki, plakaty) w formie elektronicznej. Wydrukowane plakaty zostały też przesłane do placówek edukacyjnych pocztą, już po odbytych szkoleniach.


Cykl szkoleń został zakończony – edukacja ekologiczna jest jednak procesem długotrwałym i wymagającym ciągłej pracy. Dlatego wszystkich nauczycieli zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy – specjaliści do spraw gospodarki odpadami, jak również twórcy Programu EKO24 odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości związane z wdrażaniem ekologicznych zasad w szkołach. W kolejnych miesiącach przewidziane są również inne działania związane z edukacją – pokazowe lekcje, konkursy czy impreza plenerowa. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco – mailowo, telefonicznie oraz za pomocą naszego serwisu internetowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć