Czego nie wrzucać?

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych i po płynach chłodniczych),
 • pojemników po aerozolach,
 • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
 • pojemników po produktach mlecznych,
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
 • art. wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami,
 • opakowań po lekach,
 • zabawek,
 • sprzętu AGD,
 • styropianu,
 • baterii.