Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Projekt „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko”. Dofinansowanie unijne wynosi aż 77,59 % wartości Projektu. Obejmuje on 23 gminy w 5 powiatach Województwa Pomorskiego. Projekt realizowany będzie w dwunastu lokalizacjach. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje 11 Kontraktów, w tym 5 budowlanych, 4 usługowe i 2 dotyczące dostawy maszyn i urządzeń.

Kontrakt nr I obejmuje następujące zadania:

   1. Budowę Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie

   2. Budowę Stacji Przeładunkowej w Stegnie

   3. Budowę Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie


 

Kontrakt III i Kontrakt III etap 2. oraz Kontrakt IIa to rekultywacja 11 składowisk odpadów
w miejscowościach:

  • Miłocin
  • Gołębiewo Wiekie
  • Minięty
  • Malbork (2 składowiska)
  • Lisewo Malborskie
  • Matowy Małe
  • Świerki
  • Szaleniec
  • Tczew
  • Ropuchy (gmina Pelplin)


ZAKRES RZECZOWY KONTRAKTU III, III etap 2 i IIa