Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Projekt realizowany jest po to by:

  • zmniejszyć ilość odpadów deponowanych bezpośrednio „do ziemi” do 47% strumienia „na bramie”,
  • odzyskać znaczną ilość surowców wtórnych nadających się do przetworzenia w procesie recyklingu i powtórnego wykorzystania,
  • ograniczyć do minimum uciążliwości zapachowe składowiska odpadów dzięki wydzieleniu ze strumienia odpadów zmieszanych frakcji organicznej i poddaniu jej procesowi intensywnego kompostowania,
  • zapewnić pełną ochronę wód gruntowych oraz energetyczne wykorzystanie biogazu przez wybudowanie nowoczesnej kwatery składowania odpadów poprocesowych, spełniającej wszystkie unijne wymogi (izolacja dna, ujęcie odcieków, kontrolowane odgazowanie),
  • przywrócić środowisku wiele hektarów terenów zielonych dzięki przeprowadzeniu rekultywacji 11 istniejących w regionie kwater składowych.