Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew - nasze akcje

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Projektu RSGOT zakończone04/01/2013

Jednym z istotnych elementów Kontraktu „Edukacja ekologiczna oraz działania informująco-promujące w ramach Projektu RSGOT” było przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z gmin objętych Projektem. Szkolenia zorganizowane zostały w ostatnim kwartale 2012 r. i objęły prawie 300 nauczycieli.

Więcej
Pierwsze ze spotkań z mieszkańcami w ramach Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” za nami10/12/2012

Dzięki realizacji Projektu RSGOT w 23 gminach województwa pomorskiego powstanie kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest należyte informowanie mieszkańców o zaawansowaniu prac związanych Projektem, a także o związanych z jego wdrażaniem zmianach. Dlatego na początku grudnia odbyło się pierwsze z serii spotkań informujących, na które zaproszeni zostali mieszkańcy gmin.

Więcej
Spotkanie z mieszkańcami05/12/2012

7 grudnia 2012 r. o godzinie 17.00 w gminie Pszczółki odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gmin należących do Projektu RSGOT. Podczas wydarzenia poruszane będą kwestie związane z Projektem, Programem Edukacji Ekologicznej EKO24, a także nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej
Szkolenia dla pracowników samorządów19/06/2012

Wczoraj zakończył się cykl szkoleń dla pracowników samorządów gmin objętych Projektem "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew".

Więcej
Spotkanie z dyrektorami szkół19/01/2012

19 stycznia w Urzędzie Miasta Tczewa koncepcja Programu Edukacji Ekologicznych została przedstawiona Dyrektorom tczewskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Więcej
Prezentacja koncepcji Programu Edukacji Ekologicznej08/11/2011

8 listopada w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyła się prezentacja Koncepcji Programu Edukacji Ekologicznej.

Więcej