Droga postępowania z ZSEE: 

  • Selektywna zbiórka - oddawanie ZSEE do specjalnie utworzonych punktów zbierania
  • Odzysk, recykling i unieszkodliwianie
  • Produkcja nowych przedmiotów (np. żagli, mebli, misek żaroodpornych) w zakładach przetwarzania