Nie trzeba robić wiele, by być "eko" 24 godziny na dobę.

Odpady są jednym z najważniejszych problemów w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie, czyli na jednego Polaka przypada średnio ok. 350 kg odpadów ko­munalnych rocznie

Selektywna zbiórka pozwala na zwiększenie ilości odpadów pod­dawanych recyklingowi. Przez recykling należy rozumieć taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach.

W uproszczeniu - im więcej odpadów selektywnie zebranych, tym więcej surowców odzyskanych i tym większa ochrona środowiska naturalnego. Dlatego Pozytywnie Selektywni segregują odpady.