Bądź Pozytywnie Selektywny!

Dzięki temu będzie:

1. Ekologiczniej

Selektywna zbiórka zapewni minimalizację odpadów składowanych i większy odzysk surowców. Pozyskanie surowców wtórnych to jednocześnie niższe zużycie surowców naturalnych

2. Nowocześniej

Wrzucanie wszystkiego do jednego worka nigdy nie było dobrą zasadą. Także w kontekście od­padów. To przeżytek, z czego każdy Pozytywnie Selektywny zdaje sobie sprawę.

3. Bezpieczniej

Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów wpływa na zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, np. niemieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi.

4. Taniej

Selektywna zbiórka to oszczędność! Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się udział surowców pierwotnych w produkcji.

5. Ekonomiczniej

Segregowanie odpadów, w tym segregacja "u źródła" pozwala na odzyskanie czystego, wysokiej jakości surowca, kierowanego do recyklingu.

6. Piękniej i czyściej

Segregacja odpadów przyczynia się do poprawy estetyki otaczającego nas świata. Ujednolicony system segregacji wpływa na harmonię i ład każdej z gmin należących do Projektu.