EKO24 - Pozytywnie Selektywni

EKO24 to Program Edukacji Ekologicznej realizowany w ramach Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. Jego celem jest zapoznanie jak największej ilości mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów.