Działania edukacyjne ZUOS Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość zorganizowania „wejścia” na teren składowiska dla grup zorganizowanych (szkoły, przedszkola, placówki oświatowe) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownictwem Zakładu.

Studenci lub osoby szukające materiałów do swoich prac naukowych powinny posiadać zaświadczenia (prośbę) z uczelni lub szkoły.